HAKKIMIZDA

Brief overview to Nero

NERO Endüstri Savunma Sanayi A.Ş, Amerika Birleşik Devletleri, Bulgaristan ve Türkiye’de Ankara Merkezli olarak faaliyet gösteren Türkiye’de Savunma Sanayindeki en büyük alt sistem üreticilerinden bir tanesidir. Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’nde 12.000 m² alanda bulunan şirketimiz; kuruluşu olan 2009 yılından bugüne kadar konusunda uzman ekibi ve altyapısı ile yüzde yüz yerli tasarım yapmakta, üretmekte ve sistem çözümleri sunmaktadır. 210 kişilik çalışan kadrosunda 100’ün üzerinde mühendis görev almaktadır. Ayrıca dünya üzerinde 29 farklı ülkeye de ihracat gerçekleştirmektedir. Grup firmalarımız Uzay Havacılık alanında, Savunma Sanayinde faaliyet gösterirken aynı zamanda Savunma Sanayiye yönelik Türkiye’nin en büyük test merkezlerinden bir tanesini de bünyesinde bulundurmaktadır.

0 .
İLK 250

According to the report published by TurkishTime, Nero Industry has become 186th company amongst  The Greatest 250 Companies In Terms of R&D Expenditures

0 .
İLK 250

According to the report published by TurkishTime, Nero Industry has become,  26th company amongst The First 50 Companies With Regard To Number of Patents Obtained

0 .
İLK 250

According to the report published by TurkishTime, Nero Industry has become, 22nd company amongst The First 50 Companies With Regard To Number of Design Registrations Taken .

NERO Arma Power Systems APU Manufacturing

ISO9001 - AS9100 STANDARTLARINDA ÜRETİM

ISO9001 ve AS9100 standartlarına uygun tasarım, üretim, izleme, kontrol ve iyileştirme yöntemlerini kalite mühendislik ve test altyapısı ile birleştirerek, küresel rakipleriyle başarılı bir şekilde rekabet etmekte ve sektörün dünya liderleriyle birlikte seçkin projelere imza atmaktadır.

Değerler

Üstün Kalite

Rekabetçilik ve Verimlilik

İnovasyon

Şeffaflık

Eşitlik

İnsan Hayatına Saygı

Paydaş Memnuniyeti

Huzurlu ve Güvenli Ortam Yaratmak

   5+              300+           70K+
  ...Facilities Globally                                         Employees                                   Fielded Life-Saving Products    

Misyon

Pioneering and contributing to the global defense industry, to design and produce the most reliable, innovative and life-saving products for the ones who protect us.

Vizyon

Üretilen sistemler ile ilgili ilk tercih olmak, Global pazarda değer yaratarak ve senkronize, hassas ve koruyucu sistemler üreten dünyada ilk güvenilir tercih olmak,
Başlıca hedeflerimiz arasında;
• Askeri veya NATO standartlarına göre iş yapmak,
• Türk Savunma Sanayii alt sistem yüklenicisi olarak sürdürülebilir ve yurtdışında rekabet edebilir bir yapı ile savunma sanayiinde etkinliğimizi arttırmak,
• Kabiliyeti yüksek alt sistemler ve teknoloji tabanı oluşturmak,
• Projelerimizde ömür devri uygulamalarının yapılması,
• Alt sistem ihracatımızı arttırmak,
• Tasarım ve geliştirme faaliyetlerini destekleyecek test ve ilgili altyapıların oluşturulması,
• Teknolojik üstünlük kazandıracak yerli ve milli projelerde yer almak, başlıca hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Kalite Politikası

'' YANGIN SÖNDÜRME VE İNFİLAK BASTIRMA SİSTEMLERİ, GÜÇ SİSTEMLERİ, KİMYASAL BİYOLOJİK RADYOAKTİF VE NÜKLEER (KBRN) FİLTRASYON SİSTEMLERİ ÜRETİMİ VE SATIŞ '’ ithalat, ihracat, kurulum ve servis hizmetleri yapan firmamızın politikası sürekli müşterisinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılama hizmetlerini sağlayarak, istikrarlı büyümeyi amaç edinmiştir.
Bu kalite seviyesi mevcut müşterileri, potansiyel müşterilere şirket yetki ve bağımsız denetim otoriteleri yansıtan prosedürlerin bir sistemi benimsemesi ile mümkün olmaktadır. Bu politikanın başarısı, herkes için sürekli iyileştirilen çalışma ortamı sonucunda tek tek yaptıkları işin kalitesinden sorumlu olan tüm personeli içerir. Kalite kontrol yöneticisi rutin bir operasyon ile kalite sistem sorumluluğunu gereken düzeyde kurmak için üstlenmektedir. Yönetim sisteminin amaçları aşağıdaki maddeler halindedir;
a) Uluslararası Standart ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, IATF 16949:2016 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemleri, AS 9100:2016 Havacılık Kalite Yönetim Sistemleri dahilindeki şartlara uyarak ve sürekli gözden geçirerek etkin bir şekilde uygulayıp, birbirleri ile entegre etmek, uyumlu bir kalite güvence sistemini kurmak ve sürdürmek, tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek,
b) Ürün ve hizmet standartlarını istenen kalite ve bütçe sınırları içinde tutmak, her projeyi zamanında, üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu olarak tamamlamak,
c) Müşteri ve yürürlükteki standartların şartlarını karşılayarak, rekabetçi ve uygun kaliteye sahip, talep edilen kalitedeki ürünü ve hizmeti rakiplerimize göre daha ucuza üretip, zamanında yerine ulaştırarak müşteri memnuniyeti sağlamak ve pazarlanabilir ürünler üretmek,
d) İlgili yasal ve güvenlik şartlarına uygunluk sağlamak,
e) Mükemmellik modelini kullanarak sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmek,
f) Üretim faaliyetlerimiz için gerekli olan doğal kaynak kullanımını azaltmak ve çevre açısından zararlı olan atıkları takip ve kontrol altında tutarak çevre sağlığının korunmasına destek olmak, doğal kaynak kullanımında çevreye saygılı olmak, hammadde kullanımında israfı önlemek ve enerji tüketiminde sürekli tasarruf etmek,
g) Nero Endüstri Savunma Sanayi A.Ş tarafından sağlanan hizmetler ile müşteri memnuniyetini en üst düzeye taşımak,
h) Tüm çalışanlarımız ve ilgili tarafların kalite, çevre ve İSG sorumluluğunun ve bilincinin gelişmesi için teknik ve davranışsal yetkinlikleri arttıracak eğitimler düzenlemek ve gerekli kaynakları sağlamak,
i) Verimlilikte yeni teknolojiler yakından takip edilerek en yüksek değerlere ulaşmak. Sektöründe, öncü bir firma olmaktır.

• Tarafsız, güvenilir, sürekli kontrol edilen ve geliştirilen ürünler üretmeyi hedefler. Tüm tedarikçiler, çalışanlar ve müşteriler dahil.
• Yangın Algılama ve Söndürme Sistemleri, güç üniteleri ve KBRN sistemleri ile diğer savunma sanayi ürün ve hizmetlerini, Silahlı Kuvvetlerin ve müşterilerin tüm istek ve beklentilerini karşılayacak şekilde mevzuata, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak tasarlamak, üretmek ve zamanında teslim etmek. Dünya pazarı etrafında.
• Verimliliği ve kaliteyi artırmak için sürekli reform ile hareket etmek.
• Çalışanlarının mutluluğunu gözeterek amaç ve hedeflerine ulaşmak.